Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
Valuation of Property Plant and Equipment of the company
Bid Announcement - Meter Panel
Bid document for 200A meter panels revised
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211218 February 20200050MLE/GANDH82Landed at 0150
MaldivianQ211418 February 20200740MLE/GANDH82Landed at 0724
MaldivianQ210218 February 20201255MLE/FVM/GANDH82Landed at 1249
MaldivianQ210418 February 20201555MLE/GANDH82Landed at 1552
MaldivianQ210618 February 20201805MLE/GANDH82ETA 1750
MaldivianQ211818 February 20202135MLE/GKK/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211318 February 20200510GAN/MLEDH85Departed at 0515
MaldivianQ211418 February 20200800GAN/GKK/MLEDH85Departed at 0755
MaldivianQ210218 February 20201315GAN/MLEDH85Departed at 1315
MaldivianQ210518 February 20201615GAN/MLEDH85Departed at 1620
MaldivianQ210718 February 20201825GAN/MLEDH85Check-In Open
MaldivianQ211818 February 20202155GAN/MLEDH85As Scheduled