Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211223 November 20190050MLE/GANDH82Landed at 0049
MaldivianQ210023 November 20190825MLE/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11923 November 20190820CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ210223 November 20191105MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210423 November 20191510MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210623 November 20191820MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ211623 November 20192145MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211323 November 20190455GAN/KDO/MLEDH85Check-In Open
MaldivianQ210123 November 20190845GAN/MLEDH85As Scheduled
SrilankanUL12023 November 20190905GAN/CMBA3204 - 6As Scheduled
MaldivianQ210323 November 20191125GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210523 November 20191530GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210723 November 20191850GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ211623 November 20192205GAN/MLEDH85As Scheduled