Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211219 August 20190050MLE/GKK/GANDH81ETA 0216
MaldivianQ210019 August 20190740MLE/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11919 August 20190820CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ211819 August 20191105MLE/KDM/GANDH81As Scheduled
MaldivianQ2210219 August 20191240MLE/GANDH81As Scheduled
MaldivianQ210419 August 20191535MLE/GANDH81As Scheduled
MaldivianQ210619 August 20191840MLE/GANDH81As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211319 August 20190510GAN/GKK/MLEDH81As Scheduled
MaldivianQ210019 August 20190800GAN/GKK/MLEDH82As Scheduled
SrilankanUL12019 August 20190905GAN/CMBA3201As Scheduled
MaldivianQ211819 August 20191125GAN/MLEDH81As Scheduled
MaldivianQ2210319 August 20191520GAN/MLEDH81As Scheduled
MaldivianQ210519 August 20191555GAN/MLEDH81As Scheduled
MaldivianQ210719 August 20191900GAN/MLEDH81As Scheduled