Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q210826 September 20210040MLE/GANDH82Landed at 0039
Maldivian Q211026 September 20210930MLE/GANDH82Landed at 0931
Maldivian Q210226 September 20211335MLE/KDO/GANDH82As Scheduled
Maldivian Q210426 September 20211715MLE/GANDH82As Scheduled
Maldivian Q211626 September 20212035MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q210926 September 20210425GAN/GKK/KDO/MLEDH85Departed at 0430
Maldivian Q211026 September 20210955GAN/KDO/MLEDH85Departed at 0956
Maldivian Q210326 September 20211355GAN/KDO/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q210526 September 20211750GAN/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q211626 September 20212105GAN/MLEDH85As Scheduled